АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2015           

Данни за Меркурий

Условия за наблюдение.

Меркурий е достъпен за наблюдение не повече от десетина дни около датата на максимална елонгация. Планетата има вечерна видимост януари, април-май и декември. Меркурий се вижда на утринното небе през февруари и октомври. Годишния път на планетата преминава през целия зодиак и се затваря в съзвездието Стрелец.

Меркурий, може да бъде открит ниско над хоризонта с просто око или бинокъл. За наблюдение на фазите на планетата е необходим телескоп с увеличение поне 30 пъти.

Явления.

     Хелиоцентрични явления 2015г.
_________________________________________________		
Перихелий  Афелий    Възходящ   Низходящ
             възел    възел 
_________________________________________________
21.I  22  06.III 22  17.I  06  24.II  13  
19.IV  22  02.VI  22  15.IV  06  23.V  13  
16.VII 22  29.VIII 21  12.VII 06  19.VIII 13  
12.X  21  25.XI  19  08.X  05  15.XI  11  
_________________________________________________		
		
             Геоцентрични явления 2015г.
___________________________________________________________________________________
 Горно     Източна    Стационарна   Долно   Стационарна   Западна
съединение   елонгация     точка   съединение   точка    елонгация
___________________________________________________________________________________
 - . -   14.I  22 19°  21.I  05  30.I  15  11.II  08  24.II  18 27° 
10.IV  07  07.V  07 21°  19.V  13  30.V  19  11.VI  22  24.VI  20 22° 
23.VII 22  04.IX  13 27°  17.IX  16  30.IX  17  09.X  01  16.X  06 18° 
17.XI  16  29.XII 05 20°   - . -    - . -    - . -    - . -     
___________________________________________________________________________________
		
Съединения с Луната  Съединения с планети 2015г.
__________________  __________________________ 
Дата  Час Спрямо  Дата  Час  Спрямо   
2015г.   Луната  __________________________
__________________  18.III 10 1.5°  Нептун
21.I  18 2,9° Ю  08.IV  15 0.5°  Уран
17.II  06 3,4° Ю  23.IV  02 1.3°  Марс
19.III 03 5,0° Ю  27.V  13 1.6°  Марс
19.IV  16 3,4° С  16.VII 07 0.1°  Марс
19.V  11 5,7° С  06.VIII 17 7.9°  Венера
15.VI  05 0,0° С  07.VIII 10 0.5°  Юпитер
15.VII 08 5,5° С  25.XI  06 2.7°  Сатурн
16.VIII 15 1,9° С  __________________________
15.IX  13 5,1° Ю
11.X  14 0,9° С
11.XI  11 3,2° Ю
12.XII 15 7,2° Ю
__________________ 

Ефемериди.

_________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ    π   Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |                  |
2015г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s  °° '' ""  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|____________________________________|_______________________
01.I  09:00 13:30 18:01 | 19 42 20.4 -23 29 26  6,9 1,280 | 13,5 0,91  5,3 -0,8 
08.I  09:04 13:47 18:30 | 20 27 32.5 -20 47 51  7,6 1,149 | 17,1 0,79  5,9 -0,8 
15.I  08:56 13:54 18:51 | 21 02 58.2 -17 20 16  9,0 0,977 | 18,9 0,57  6,9 -0,6 
22.I  08:28 13:36 18:44 | 21 15 40.3 -14 26 11 11,1 0,791 | 15,6 0,25  8,5  0,6 
29.I  07:38 12:46 17:54 | 20 54 46.8 -14 00 28 13,1 0,670 | 4,9 0,02 10,0  4,1 
05.II  06:46 11:47 16:47 | 20 22 10.2 -15 45 41 13,1 0,671 | 12,0 0,09 10,0  2,4 
12.II  06:15 11:10 16:05 | 20 11 07.9 -17 29 46 11,6 0,758 | 21,7 0,30  8,9  0,7 
19.II  06:04 10:56 15:48 | 20 23 38.9 -18 15 15 10,1 0,871 | 25,9 0,48  7,7  0,2 
26.II  06:01 10:56 15:50 | 20 50 19.5 -17 53 42  8,9 0,982 | 26,7 0,61  6,8  0,1 
05.III 06:02 11:03 16:04 | 21 24 38.7 -16 25 37  8,1 1,083 | 25,5 0,70  6,2 -0,0 
12.III 06:02 11:14 16:26 | 22 03 15.3 -13 53 07  7,5 1,170 | 22,9 0,78  5,8 -0,1 
19.III 06:02 11:28 16:54 | 22 44 39.0 -10 18 44  7,1 1,244 | 19,2 0,84  5,4 -0,3 
26.III 06:01 11:45 17:28 | 23 28 25.6 - 5 45 31  6,7 1,302 | 14,4 0,90  5,2 -0,6 
02.IV  06:59 13:04 19:08 | 0 14 39.0 - 0 20 11  6,6 1,338 | 8,6 0,96  5,0 -1,1 
09.IV  06:59 13:26 19:54 | 1 04 37.0 + 5 50 25  6,6 1,340 | 1,7 1,00  5,0 -1,9 
16.IV  07:00 13:53 20:45 | 1 58 06.4 +12 15 56  6,8 1,289 | 6,4 0,97  5,2 -1,7 
23.IV  07:03 14:19 21:35 | 2 52 15.5 +17 59 19  7,5 1,173 | 13,8 0,82  5,7 -1,1 
30.IV  07:06 14:39 22:12 | 3 40 54.1 +22 01 04  8,7 1,014 | 19,1 0,59  6,6 -0,5 
07.V  07:06 14:48 22:29 | 4 18 08.9 +24 02 31 10,3 0,851 | 21,2 0,38  7,9  0,3 
14.V  07:00 14:41 22:22 | 4 40 11.4 +24 16 34 12,4 0,711 | 19,4 0,21  9,5  1,4 
21.V  06:43 14:17 21:51 | 4 45 13.0 +23 02 01 14,4 0,608 | 13,5 0,08 11,1  2,8 
28.V  06:16 13:39 21:02 | 4 35 41.1 +20 45 20 15,8 0,555 | 4,5 0,01 12,1  5,0 
04.VI  05:45 12:57 20:09 | 4 20 57.4 +18 21 33 15,8 0,557 | 7,0 0,02 12,1  4,4 
11.VI  05:15 12:22 19:30 | 4 12 55.1 +17 00 35 14,4 0,611 | 15,6 0,10 11,0  2,5 
18.VI  04:52 12:01 19:11 | 4 18 13.3 +17 13 44 12,4 0,706 | 20,9 0,22  9,5  1,3 
25.VI  04:37 11:54 19:11 | 4 38 03.1 +18 44 17 10,5 0,834 | 22,5 0,37  8,1  0,5 
_________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ    π   Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |                  |
2015г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s  °° '' ""  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|____________________________________|_______________________
02.VII 04:35 12:02 19:29 | 5 12 02.6 +20 52 34  8,9 0,983 | 20,8 0,54  6,8 -0,2 
09.VII 04:47 12:23 19:59 | 5 59 53.7 +22 46 38  7,7 1,136 | 16,2 0,75  5,9 -0,8 
16.VII 05:17 12:56 20:35 | 6 59 27.3 +23 23 21  6,9 1,264 | 9,3 0,92  5,3 -1,5 
23.VII 06:01 13:32 21:04 | 8 03 38.5 +21 55 52  6,6 1,333 | 1,9 1,00  5,0 -2,1 
30.VII 06:49 14:05 21:20 | 9 03 52.2 +18 34 12  6,6 1,338 | 7,0 0,97  5,0 -1,4 
06.VIII 07:33 14:29 21:25 | 9 56 23.5 +14 04 19  6,8 1,299 | 13,5 0,90  5,2 -0,7 
13.VIII 08:10 14:46 21:22 | 10 41 28.9 + 9 06 28  7,1 1,235 | 18,8 0,82  5,4 -0,3 
20.VIII 08:40 14:57 21:14 | 11 20 22.4 + 4 06 38  7,6 1,156 | 22,9 0,75  5,8 -0,1 
27.VIII 09:03 15:02 21:02 | 11 53 51.0 - 0 37 15  8,2 1,066 | 25,7 0,67  6,3  0,1 
03.IX  09:18 15:02 20:46 | 12 21 43.6 - 4 48 41  9,1 0,966 | 27,1 0,57  7,0  0,2 
10.IX  09:22 14:54 20:26 | 12 42 19.2 - 8 05 36 10,2 0,860 | 26,4 0,45  7,8  0,4 
17.IX  09:09 14:35 20:00 | 12 51 38.9 - 9 49 45 11,6 0,755 | 22,5 0,29  8,9  0,9 
24.IX  08:29 13:58 19:27 | 12 43 57.2 - 8 57 08 13,1 0,672 | 13,8 0,11 10,0  2,2 
01.X  07:22 13:06 18:51 | 12 20 28.3 - 4 53 25 13,4 0,657 | 2,4 0,00 10,2  5,1 
08.X  06:23 12:23 18:24 | 12 03 23.3 - 0 31 50 11,6 0,755 | 13,1 0,15  8,9  1,5 
15.X  06:05 12:08 18:11 | 12 13 32.0 + 0 08 44  9,4 0,936 | 18,0 0,48  7,2 -0,4 
22.X  06:21 12:13 18:06 | 12 45 16.8 - 2 43 19  7,8 1,124 | 16,6 0,76  6,0 -0,9 
29.X  05:51 11:26 17:02 | 13 26 04.4 - 7 11 28  6,9 1,271 | 12,5 0,91  5,3 -1,0 
05.XI  06:24 11:42 17:00 | 14 09 05.9 -11 52 19  6,4 1,368 | 7,9 0,97  4,9 -1,0 
12.XI  06:58 11:58 16:59 | 14 52 57.1 -16 11 11  6,2 1,425 | 3,4 1,00  4,7 -1,2 
19.XI  07:30 12:16 17:01 | 15 37 35.9 -19 51 45  6,1 1,448 | 0,8 1,00  4,6 -1,2 
26.XI  08:01 12:34 17:06 | 16 23 18.8 -22 44 23  6,1 1,443 | 4,8 0,99  4,7 -0,9 
03.XII 08:30 12:53 17:17 | 17 10 11.8 -24 41 09  6,2 1,410 | 8,7 0,97  4,8 -0,7 
10.XII 08:54 13:13 17:33 | 17 57 53.1 -25 34 24  6,5 1,347 | 12,4 0,94  5,0 -0,6 
17.XII 09:12 13:33 17:54 | 18 45 07.7 -25 17 36  7,0 1,251 | 15,9 0,87  5,4 -0,6 
24.XII 09:20 13:49 18:17 | 19 28 54.2 -23 49 31  7,9 1,118 | 18,8 0,75  6,0 -0,6 
31.XII 09:13 13:53 18:32 | 20 02 11.7 -21 26 42  9,3 0,949 | 19,6 0,53  7,1 -0,4 
_________________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Вид на Меркурий през годината.
14.I 24.II 7.V 16.X 29.XII
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на Меркурий между звездите от IX до XII. Път на Меркурий между звездите от V до VIII. Път на Меркурий между звездите от I до IV.

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Меркурий.

В ефемеридите на Меркурий са включени следните данни:

 • Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, дадени за София в официално време (Пловдив: -6 мин., Варна: -18 мин.). Преизчисляването им за други населени места може да се извърши според методиката описана в "Местно време". Времето за наблюдение трябва да се съобрази с "Тъмни часове".
 • Ректасцензията (α) и деклинацията (δ) са геоцентрични, в небесна междинна координатна система (CIRS), определени за 0 часа официално време на съответната дата без отчетена рефракция.
 • Денонощен паралакс при хоризонта (π) изчислен за София в дъгови секунди. Стойността е валидна в пълна точност за цялата страна.
 • Разстояние от планетата до Земята (Δ) измерено в астрономически единици.
 • Елонгация (λ), ъгъл между Слънцето и планетата при Земята, измерена в градуси.
 • Фаза (F) , отношение на ширината на осветена част към видимия диаметър на планетата.
 • Диаметър на планетата (d) в секунди.
 • Видима звездна величина (V) в фотометрична система UBV.

Публикувана е карта на околните звезди до 6,5 V звездна величина.