Планети           

Данни за Меркурий

Условия за наблюдение.

Меркурий е достъпен за наблюдение не повече от десетина дни около датата на максимална елонгация. Планетата има вечерна видимост януари, май и септември. Меркурий се вижда на утринното небе март, юли и ноември. Годишния път на планетата преминава през целия зодиак.

Меркурий, може да бъде открит ниско над хоризонта с просто око или бинокъл. За наблюдение на фазите на планетата е необходим телескоп с увеличение поне 30 пъти.

Явления.

     Хелиоцентрични явления 2014г.
_________________________________________________		
Перихелий  Афелий    Възходящ   Низходящ
             възел    възел 
_________________________________________________
04.II  01  20.III 01  30.I  09  09.III 16  
03.V  01  16.VI  01  28.IV  09  05.VI  16  
30.VII 01  12.IX  00  25.VII 09  01.IX  16  
26.X  00  08.XII 22  21.X  08  28.XI  14  
_________________________________________________		
		
             Геоцентрични явления 2014г.
___________________________________________________________________________________
 Горно     Източна    Стационарна   Долно   Стационарна   Западна
съединение   елонгация     точка   съединение   точка    елонгация
___________________________________________________________________________________
 - . -   31.I  11 18°  06.II  09  15.II  22  28.II  00  14.III 08 28° 
26.IV  06  25.V  10 23°  07.VI  12  20.VI  01  01.VII 16  12.VII 21 21° 
08.VIII 18  22.IX  01 26°  04.X  21  16.X  23  25.X  09  01.XI  14 19° 
08.XII 11   - . -      - . -    - . -    - . -     - . -     
___________________________________________________________________________________
		
Съединения с Луната  Съединения с планети 2014г.
__________________  __________________________ 
Дата  Час Спрямо  Дата  Час  Спрямо   
2014г.   Луната  __________________________
__________________  08.I  00 6.5°  Венера
01.I  16 6,6° Ю  22.III 22 1.2°  Нептун 
01.II  06 3,9° Ю  15.IV  02 1.3°  Уран  
27.II  22 2,8° Ю  02.VIII 22 1.0°  Юпитер 
29.III 02 5,9° Ю  17.X  20 2.4°  Венера
29.IV  17 1,6° С  26.XI  06 1.6°  Сатурн 
30.V  18 5,9° С  __________________________ 
26.VI  14 0,3° Ю   
25.VII 16 5,0° С  
27.VIII 05 3,2° С  
26.IX  15 4,1° Ю  
23.X  00 0,7° С  
21.XI  20 1,9° Ю  
22.XII 17 7,0° Ю
__________________ 

Ефемериди.

_________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ    π   Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |                  |
2014г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s  °° '' ""  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|____________________________________|_______________________
01.I  08:15 12:39 17:03 | 18 51 57.1 -24 44 38  6,1 1,434 | 2,4 1,00  4,7 -1,2 
08.I  08:30 13:01 17:31 | 19 41 44.7 -23 29 12  6,3 1,392 | 6,2 0,98  4,8 -1,0 
15.I  08:40 13:23 18:05 | 20 30 58.8 -20 58 03  6,7 1,315 | 10,6 0,94  5,1 -1,0 
22.I  08:42 13:41 18:40 | 21 17 31.7 -17 15 35  7,3 1,195 | 14,9 0,85  5,6 -0,9 
29.I  08:35 13:51 19:08 | 21 56 22.4 -12 49 25  8,5 1,028 | 18,0 0,64  6,5 -0,7 
05.II  08:13 13:42 19:12 | 22 16 48.9 - 9 01 44 10,5 0,836 | 17,0 0,33  8,0  0,2 
12.II  07:31 13:03 18:34 | 22 07 15.4 - 8 02 02 12,8 0,685 | 8,7 0,05  9,8  2,9 
19.II  06:44 12:06 17:28 | 21 38 07.8 -10 12 27 13,7 0,641 | 7,5 0,03 10,5  3,6 
26.II  06:09 11:22 16:35 | 21 20 04.8 -12 52 08 12,7 0,692 | 18,8 0,20  9,7  1,4 
05.III 05:51 11:00 16:09 | 21 24 11.4 -14 11 00 11,2 0,787 | 25,1 0,37  8,5  0,5 
12.III 05:43 10:53 16:04 | 21 44 24.9 -13 58 15  9,8 0,893 | 27,4 0,51  7,5  0,3 
19.III 05:39 10:56 16:13 | 22 14 06.1 -12 25 15  8,8 0,995 | 27,1 0,62  6,8  0,1 
26.III 05:36 11:04 16:32 | 22 49 23.6 - 9 42 07  8,1 1,090 | 25,1 0,70  6,2 -0,0 
02.IV  06:33 12:16 17:58 | 23 28 15.5 - 5 58 02  7,5 1,176 | 21,7 0,78  5,7 -0,2 
09.IV  06:30 12:31 18:31 | 0 10 42.1 - 1 16 52  7,0 1,251 | 17,0 0,85  5,4 -0,5 
16.IV  06:29 12:50 19:11 | 0 56 59.6 + 4 12 25  6,7 1,307 | 11,0 0,93  5,1 -1,0 
23.IV  06:29 13:14 19:58 | 1 48 08.4 +10 14 45  6,6 1,333 | 3,8 0,99  5,0 -1,8 
30.IV  06:34 13:43 20:52 | 2 44 26.3 +16 15 32  6,7 1,305 | 4,4 0,98  5,2 -1,9 
07.V  06:44 14:14 21:45 | 3 42 58.8 +21 14 34  7,2 1,211 | 12,3 0,86  5,6 -1,2 
14.V  06:56 14:40 22:25 | 4 37 29.8 +24 20 46  8,2 1,071 | 18,5 0,67  6,3 -0,6 
21.V  07:08 14:57 22:46 | 5 22 23.9 +25 30 20  9,6 0,918 | 22,0 0,47  7,3  0,1 
28.V  07:14 15:00 22:46 | 5 54 19.0 +25 09 36 11,3 0,778 | 22,5 0,31  8,6  0,8 
04.VI  07:09 14:47 22:25 | 6 10 54.6 +23 49 16 13,2 0,664 | 19,5 0,17 10,1  1,7 
11.VI  06:50 14:19 21:47 | 6 11 06.7 +21 57 42 15,0 0,586 | 12,9 0,06 11,5  3,1 
18.VI  06:18 13:38 20:57 | 5 58 10.8 +20 05 54 15,9 0,554 | 4,6 0,01 12,2  5,0 
25.VI  05:40 12:54 20:09 | 5 42 17.5 +18 52 56 15,3 0,575 | 8,6 0,03 11,7  4,0 
_________________________________________________________________________________________ ?
Дата  Изгрев Горна Залез |   α      δ    π   Δ  |  λ  F   d   V
        кулм.    |                  |
2014г. hh:mm hh:mm hh:mm | hh mm ss.s  °° '' ""  "  A.U. |  °      "   m
____________________________|____________________________________|_______________________
02.VII 05:06 12:21 19:37 | 5 35 35.6 +18 49 07 13,5 0,650 | 16,2 0,12 10,3  2,2 
09.VII 04:43 12:04 19:25 | 5 44 49.8 +19 49 50 11,4 0,770 | 20,3 0,27  8,7  0,9 
16.VII 04:36 12:05 19:33 | 6 11 29.0 +21 18 21  9,5 0,923 | 20,5 0,46  7,3  0,0 
23.VII 04:48 12:21 19:55 | 6 54 46.0 +22 18 52  8,1 1,090 | 17,2 0,68  6,2 -0,7 
30.VII 05:20 12:51 20:22 | 7 51 00.5 +21 48 26  7,1 1,237 | 10,9 0,89  5,4 -1,3 
06.VIII 06:06 13:24 20:43 | 8 51 49.8 +19 13 26  6,6 1,329 | 3,5 0,99  5,1 -1,9 
13.VIII 06:53 13:53 20:53 | 9 48 52.7 +14 59 34  6,5 1,357 | 4,8 0,99  5,0 -1,5 
20.VIII 07:36 14:15 20:55 | 10 39 10.2 + 9 55 45  6,6 1,340 | 11,1 0,94  5,0 -0,9  
27.VIII 08:12 14:31 20:50 | 11 23 17.2 + 4 37 57  6,8 1,294 | 16,4 0,88  5,2 -0,4 
03.IX  08:43 14:43 20:42 | 12 02 30.6 - 0 32 43  7,2 1,228 | 20,7 0,81  5,5 -0,2 
10.IX  09:08 14:50 20:32 | 12 37 42.0 - 5 22 32  7,7 1,147 | 23,9 0,74  5,9 -0,0 
17.IX  09:27 14:53 20:19 | 13 08 53.3 - 9 39 24  8,3 1,052 | 25,9 0,66  6,4  0,1 
24.IX  09:38 14:51 20:03 | 13 34 45.6 -13 07 21  9,3 0,944 | 26,3 0,55  7,1  0,2 
01.X  09:35 14:39 19:43 | 13 51 37.9 -15 18 10 10,6 0,828 | 24,1 0,40  8,1  0,4 
08.X  09:06 14:11 19:15 | 13 52 25.8 -15 16 56 12,2 0,719 | 17,5 0,19  9,4  1,3 
15.X  08:03 13:21 18:39 | 13 31 49.9 -11 55 51 13,2 0,663 | 4,9 0,02 10,1  4,3 
22.X  06:53 12:30 18:07 | 13 06 44.1 - 6 56 40 12,2 0,721 | 10,2 0,09  9,3  2,3 
29.X  05:21 11:05 16:48 | 13 07 02.4 - 5 13 46  9,9 0,887 | 17,9 0,41  7,6 -0,1 
05.XI  05:29 11:04 16:39 | 13 32 48.8 - 7 25 07  8,2 1,075 | 18,1 0,70  6,3 -0,7 
12.XI  05:54 11:14 16:35 | 14 10 25.6 -11 18 07  7,1 1,228 | 15,1 0,86  5,5 -0,8 
19.XI  06:25 11:29 16:33 | 14 52 26.2 -15 24 28  6,6 1,337 | 11,1 0,94  5,0 -0,8 
26.XI  06:57 11:46 16:34 | 15 36 29.2 -19 05 20  6,2 1,407 | 7,0 0,98  4,8 -0,9 
03.XII 07:28 12:04 16:39 | 16 22 04.3 -22 03 15  6,1 1,443 | 3,1 1,00  4,7 -1,1 
10.XII 07:57 12:23 16:50 | 17 09 07.9 -24 07 57  6,1 1,450 | 1,5 1,00  4,6 -1,2 
17.XII 08:23 12:44 17:06 | 17 57 30.9 -25 11 17  6,1 1,430 | 5,1 0,99  4,7 -1,0 
24.XII 08:44 13:06 17:28 | 18 46 42.1 -25 06 02  6,4 1,379 | 9,0 0,97  4,9 -0,8 
31.XII 08:58 13:27 17:56 | 19 35 31.0 -23 46 52  6,8 1,295 | 13,0 0,92  5,2 -0,8 
_________________________________________________________________________________________

Карти и схеми.

Вид на Меркурий през годината.
22.I 31.I 7.II 7.III 14.III 21.III 18.V 25.V 1.VI
5.VII 12.VII 19.VII 15.IX 22.IX 29.IX 25.X 1.XI 7.XI
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Път на Меркурий между звездите от VIII до XI. Път на Меркурий между звездите от IV до VII. Път на Меркурий между звездите от I до III, ХІІ.

Пояснителни бележки.

Този раздел съдържа данни и карта на положението между звездите за Меркурий.

В ефемеридите на Меркурий са включени следните данни:

 • Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, дадени за София в официално време (виж "Слънце"). Преизчисляването им за други населени места може да се извърши според методиката описана в "Местно време".
 • Ректасцензията (α) и деклинацията (δ) са геоцентрични, в небесна междинна координатна система (CIRS), определени за 0 часа официално време на съответната дата без отчетена рефракция.
 • Денонощен паралакс при хоризонта (π) изчислен за София в дъгови секунди. Стойността е валидна в пълна точност за цялата страна.
 • Разстояние от планетата до Земята (Δ) измерено в астрономически единици.
 • Елонгация (λ), ъгъл между Слънцето и планетата при Земята, измерена в градуси.
 • Фаза (F) , отношение на ширината на осветена част към видимия диаметър на планетата.
 • Диаметър на планетата (d) в секунди.
 • Видима звездна величина (V) в фотометрична система UBV.

Публикувана е карта на околните звезди до 6,5 V звездна величина.