Нашето звездно небе             

Орион - Orion - Ori

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   23:40
16.I   22:40
 1.II  21:40
16.II  20:40
 1.III  19:40
16.III  18:40
 1.X   06:40
16.X   05:40
 1.XI  03:40
16.XI  02:40
 1.XII  01:40
16.XII  00:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Орион е най-красивото съзвездие на нашето небе, същевременно и най-богатото със светли звезди. Основната му фигура е твърде характерна, четириъгълник, образуван от звездите от първа величина α Бетелгйзе и β Ригел, които лежат на един диагонал, и тези от втора величина γ и κ, които лежат на другия диагонал. Към средата на фигурата се намират много близо една до друга трите звезди от втора величина δ, ε и ζ, разположени малко наклонено. Те образуват пояса на Орион.

В съзвездието Орион се намира най-забележителната, единствената видима с просто око дифузна мъглявина. Тя се намира под пояса в прегънатото дясно коляно около звездата θ. С просто око мъглявината се вижда като слабо сияние, което заема площ почти колкото лунния диск. Разстоянието да тази мъглявина е 500 парсека. Огромния обем на мъглявината е изпълнен с разреден йонизиран водород, молекули и твърди частици с маса над 10 хиляди слънца и е място на активно звездообразуване.

Звездата θ, която се намира в мъглявината и е видима с просто око като звезда от четвърта величина, същност е сложна система от звезди. Четири от тях, които се виждат в малък телескоп образуват "Трапецът" на Орион.

В съзвездието има радиант на падащи звезди, Ориониди, с максимум на 22 октомври.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IV

Други карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта III, Карта V, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Мъглявината Орион
M42, M43, NGC1981, NGC1977 .
Пояса на Орион.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 200 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
19 β Ori 24436 05 14.5 -08 12 265  0.13 B8 Iab     Simbad
  Име: Ригел;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.40 M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
  Име: Бетелгойзе;  
  Променлива звезда: полуправилна SRC V=0.0-1.3 период=2335д+200-400д;  
  Червена звезда: B-V=1.89 R-V=-1.57;
24 γ Ori 25336 05 25.1 +06 21 77.4 1.64 B2 III     Simbad
  Име: Белатрикс;
46 ε Ori 26311 05 36.2 -01 12 606  1.69 B0 Ib     Simbad
  Име: Алнилам;
50 ζ Ori 26727 05 40.8 -01 57 226  1.79 O9.7Ib+B0III  Simbad
  Име: Алнитак;
53 κ Ori 27366 05 47.8 -09 40 2.05 B0 Iab    Саиф 
34 δ Ori 25930 05 32.0 -00 18 2.41 B0III + O9V  Минтака 
  Двойна звезда: *Т AC Va=2.4 Vb=6.8 Δ=52.8" PA=359° за 2008 WDS;
44 ι Ori 26241 05 35.4 -05 55 2.77 O9 III
 1 π3 Ori 22449 04 49.8 +06 58 8.07 3.19 F6 V      Simbad
  Близка звезда;
28 η Ori 25281 05 24.5 -02 24 3.38 B0.5 V
39 λ Ori 26207 05 35.1 +09 56 3.39 O8 III
  Двойна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.5 Δ=4.2" PA=44° за 2011 WDS;
20 τ Ori 24674 05 17.6 -06 51 3.59 B5 III
3 π4 Ori 22549 04 51.2 +05 36 3.68 B2 III+
8 π5 Ori 22797 04 54.3 +02 26 3.72 B3 III+
48 σ Ori     05 38.7 -02 36 3.80 O9.5V+
  Hip: AB=26549 D=26551;
  Двойна звезда: *Т AB-C Va=3.8 Vb=8.8 Δ=11.4" PA=238° за 2008 WDS
         *Т AB-D Va=3.8 Vb=6.6 Δ=12.8" PA=84° за 2011 
         *Б AB-E Va=3.8 Vb=6.3 Δ=41.2" PA=62° за 2008 B2V;
54 χ1 Ori 27913 05 54.4 +20 17 8.66 4.40 G0 V      Simbad
  Близка звезда;
41 θ1 Ori     05 35.3 -05 23 5.00 B0.5V+     Трапец на Орион
  Hip: A=26220 C=26221 D=26224;  
  Двойна звезда: *Т AB Va=6.6 Vb=7.5 Δ=8.8" PA=31° за 2010 B1V WDS
         *Т AC Va=6.6 Vb=5.0 Δ=12.9" PA=132° за 2010 O4-6pv
         *Т AD Va=6.6 Vb=6.4 Δ=21.4" PA=96° за 2010 B0.5V;
43 θ2 Ori 26235 05 35.4 -05 25 5.08 O9.5Vep
  Двойна звезда: *Б AB Va=5.0 Vb=6.2 Δ=51.6" PA=95° за 2009 WDS
  VV Ori 28041 05 33.5 -01 09 450  5.34 B1V+B7V    Simbad, GCVS 
  Променлива звезда: затъмнителна EA/KE V=5.3-5.7 период=1.4854д; 
  U Ori 28041 05 55.8 +20 11 437  5.40 M6e-M9.5e III Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=4.8-13.0 период=368.3д; 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; Б-бинокъл; Т-телескоп;
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
 Имена       α2000  δ2000  V Размер Тип
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О M42 NGC1976 Ori 05 35.3 -05 23  3.5 40   HII йонизирана област 
  Мъглявината Орион. Впечатляваща във всякакъв инструмент. Включва 
  прахови облаци, ярки влакна и звезди. Цвят синьо-зелен. В телескоп 
  могат да се видят повече детайли отколкото на фотография.
Б NGC1981   Ori 05 35.2 -04 26  4.2 25   Разсеян звезден куп 
  Няколко ярки звезди.
Б NGC2169   Ori 06 08.5 +13 58  5.9  5   Разсеян звезден куп 
  Компактен красив звезден куп.
Б`NGC1977   Ori 05 35.3 -04 49  7.0 25   Ярка мъглявина 
  Мъглявина около звездите 42 и 45. Включва NGC1973 и NGC1975.
Б`M43 NGC1982 Ori 05 35.5 -05 16  7.0 12   HII йонизирана област 
  Северната част на Мъглявината Орион, отделена от тъмен облак.
Б M78 NGC2068 Ori 05 46.8 +00 01  8.0  8x6  Отражателна мъглявина
  Ярка отражателна мъглявина, включваща тъмен прах, подобна на комета.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; Б-бинокъл; Т-телескоп; `-тъмно небе;