Нашето звездно небе             

Орион - Orion - Ori

Видимост.

_________________
Дата   Кулминация 
         hh:mm   
_________________
 1.I     23:40
16.I     22:40
 1.II    21:40
16.II    20:40
 1.III   19:40
16.III   18:40
 1.X     06:40
16.X     05:40
 1.XI    03:40
16.XI    02:40
 1.XII   01:40
16.XII   00:40
_________________  
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Орион е най-красивото съзвездие на нашето небе, същевременно и най-богатото със светли звезди. Основната му фигура е твърде характерна, четириъгълник, образуван от звездите от първа величина α Бетелгйзе и β Ригел, които лежат на един диагонал, и тези от втора величина γ и κ, които лежат на другия диагонал. Към средата на фигурата се намират много близо една до друга трите звезди от втора величина δ, ε и ζ, разположени малко наклонено. Те образуват пояса на Орион.

В съзвездието Орион се намира най-забележителната, единствената видима с просто око дифузна мъглявина. Тя се намира под пояса в прегънатото дясно коляно около звездата θ. С просто око мъглявината се вижда като слабо сияние, което заема площ почти колкото лунния диск. Разстоянието да тази мъглявина е 500 парсека. Огромния обем на мъглявината е изпълнен с разреден йонизиран водород, молекули и твърди частици с маса над 10 хиляди слънца и е място на активно звездообразуване.

Звездата θ, която се намира в мъглявината и е видима с просто око като звезда от четвърта величина, същност е сложна система от звезди. Четири от тях, които се виждат в малък телескоп образуват "Трапецът" на Орион.

В съзвездието има радиант на падащи звезди, Ориониди, с максимум на 22 октомври.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта IV

Други карти на небето със съзвездието: Карта I, Карта II, Карта III, Карта V, Карта VI.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.
Натисни за пълен размер. Натисни за пълен размер.
Мъглявината Орион
M42, M43, NGC1981, NGC1977 .
Пояса на Орион.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 200 звезди до 6.5 звездна величина.

________________________________________________________________________________
Звезда      HIP    α2000    δ2000   ρ  Зв.Вел. Спектър        Още данни
             №    hh mm.m  °° ''   pc    V
________________________________________________________________________________
19 β  Ori  24436  05 14.5 -08 12  265   0.1   B8 Iab         Simbad
   Име: Ригел;
58 α  Ori  27989  05 55.2 +07 24  153   0.4   M1-M2 Ia-ab e  Simbad, GCVS
   Име: Бетелгойзе;   
   Променлива звезда: полуправилна SRC V=0.0-1.3 период=2335д+200-400д;   
   Червена звезда: B-V=1.89 R-V=-1.57;
24 γ  Ori  25336  05 25.1 +06 21  77.4  1.6   B2 III         Simbad
   Име: Белатрикс;
46 ε  Ori  26311  05 36.2 -01 12  606   1.7   B0 Ib          Simbad
   Име: Алнилам;
   Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
50 ζ  Ori  26727  05 40.8 -01 57  226   1.8   O9.7Ib+B0III   Simbad
   Име: Алнитак;
   Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.21;
53 κ  Ori  27366  05 47.8 -09 40  198   2.1   B0 Iab         Simbad
   Име: Саиф
34 δ  Ori  25930  05 32.0 -00 18  212   2.4   B0III + O9V    Simbad, WDS 
   Име: Минтака;
   Кратна звезда: *т AC Va=2.4 Vc=6.8 Δ=51.5" за 2013;
   Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.39;
44 ι  Ori  26241  05 35.4 -05 55  714   2.8   O9 III v       Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.08 B-V=-0.24;
 1 π3 Ori  22449  04 49.8 +06 58  8.07  3.2   F6 V           Simbad
   Близка звезда;
28 η  Ori  25281  05 24.5 -02 24  299   3.4   B1V+B2         Simbad
39 λ  Ori  26207  05 35.1 +09 56  337   3.5   O8IIIf+B0.5V   Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=5.5 Δ=4.4" за 2012;
   Синя звезда: U-B=-1.03 B-V=-0.18;
20 τ  Ori  24674  05 17.6 -06 51  152   3.6   B5 III         Simbad
3  π4 Ori  22549  04 51.2 +05 36  323   3.7   B2III+B2IV     Simbad
8  π5 Ori  22797  04 54.3 +02 26  412   3.7   B3III+B0V      Simbad
48 σ  Ori         05 38.7 -02 36  329   3.8   O9.5V+         Simbad, WDS
   Кратна звезда: *т AB-C Vab=3.8 Vc=8.8 Δ=11.2" за 2013 A2V 
                  *т AB-D Vab=3.8 Vd=6.6 Δ=13.1" за 2013 B2V
                  *Б AB-E Vab=3.8 Ve=6.3 Δ=41.3" за 2013 B2Vp;
   Hip: AB=26549 D=26551;
   Синя звезда: U-B=-1.01 B-V=-0.25;                  
54 χ1 Ori  27913  05 54.4 +20 17  8.66  4.4   G0 V           Simbad
   Близка звезда;
42 c  Ori  26237  05 35.4 -04 50  271   4.6   B1V+F0III      Simbad 
   Кратна звезда: *б AB Va=4.6 Vb=5.2 Δ=252";
   B = 45    Ori  26268 Simbad;
36 υ  Ori  25923  05 31.9 -07 18  877   4.6   O9.7 V         Simbad
   Синя звезда: U-B=-1.06 B-V=-0.27;
22 o  Ori  25044  05 21.8 -00 23  285   4.7   B2IV+B3V       Simbad 
   Кратна звезда: *б AB Va=4.7 Vb=5.7 Δ=242";
23    Ori  25142  05 22.8 +03 33  476   5.0   B1V+B3V        Simbad, WDS
   Кратна звезда: *Б AB Va=5.0 Vb=7.2 Δ=32" за 2012;
41 θ1 Ori         05 35.3 -05 23        5.0  B0V+B1V+O7V+B0V Simbad, WDS
   Име: Трапец на Орион;
   Кратна звезда: *т AB Va=6.6 Vb=7.5 Δ=8.9" за 2013 
                  *т AC Va=6.6 Vc=5.1 Δ=12.6" за 2013
                  *т AD Va=6.6 Vd=6.4 Δ=21.4" за 2013;
   A hip 26220 Simbad, B Simbad, C hip 26221 Simbad, D hip 26224 Simbad;   
   Синя звезда: U-B=-0.95 B-V=0.02;
43 θ2 Ori  26235  05 35.4 -05 25  474   5.1   O9.5 V ep      Simbad, WDS 
   Кратна звезда: *б AB Va=5.0 Vb=6.2 Δ=52.0" за 2012;
                  *б θ12 Va=5.0 Vb=5.1 Δ=135" за 2010;
   Синя звезда: U-B=-0.93 B-V=-0.09;
   VV Ori  28041  05 33.5 -01 09  450   5.3   B1V+B7V        Simbad, GCVS 
   Променлива звезда: затъмнителна EA/KE V=5.3-5.7 период=1.4854д;  
   U  Ori  28041  05 55.8 +20 11  437   5.4   M6e-M9.5e III  Simbad, GCVS
   Променлива звезда: дългопериодична M V=4.8-13.0 период=368.3д;  
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

________________________________________________________________________________
* Имена              α2000    δ2000    V     D    Тип                   Още данни
                    hh mm.m  °° ''    m     '  
________________________________________________________________________________
О NGC1976 M42  Ori  05 35.3 -05 23   4.0  90x90  HII йонизирана област Simbad
   Мъглявината Орион. Впечатляваща във всякакъв инструмент. Включва 
   прахови облаци, ярки влакна и звезди. Цвят синьо-зелен. В телескоп 
   могат да се видят повече детайли отколкото на фотография.
б NGC1981      Ori  05 35.2 -04 26   4.2  25x25  Разсеян звезден куп   Simbad 
   Няколко ярки звезди.
б NGC2169      Ori  06 08.5 +13 58   5.9   7x7   Разсеян звезден куп   Simbad 
   Компактен красив звезден куп.
Б`NGC1977      Ori  05 35.3 -04 49   7.0  20x10  Ярка мъглявина        Simbad 
   Мъглявина около звездите 42 и 45. Включва NGC1973 и NGC1975.
Б`NGC1982 M43  Ori  05 35.5 -05 16   7.0  20x15  HII йонизирана област Simbad
   Северната част на Мъглявината Орион, отделена от тъмен облак.
Б NGC2068 M78  Ori  05 46.8 +00 01   8.0   8x6   Отражателна мъглявина Simbad
   Ярка отражателна мъглявина, включваща тъмен прах, подобна на комета.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;